Buitentijd = Leertijd

In opdracht van: Jantje Beton IVN – Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Hoe meer tijd er is voor instructie en oefening in de klas hoe beter de prestaties… denken we. Onderzoek wijst in een andere richting. Jantje Beton en IVN natuureducatie vroegen wetenschapsjournalist Mark Mieras om het onderzoek op een rijtje te zetten. Buitenlessen zijn waardevol, de speeltijd op het schoolplein draagt op allerlei manieren bij aan leerpres-taties en cognitieve ontwikkeling, en buiten is er meer zuurstof om na te denken.